Lauakaal 15 kg digitaalne

Tehnilised andmed

Mõõdud (s)

TootekoodS-ET-MOR-W278

Detailne kirjeldus

Kaalu platvorm: 260 x 200 mm
Mõõtpiirkond: max 15 kg
Täpsus: 5 g
Elektroonne kaal digitaalse näiduga.
Töötab sisseehitatud aku toitel või vooluvõrgust.
Kaal võimaldab kogu kaalust eraldada taara/nõu kaalu,
segada eri aineid eri kaaluvahekordades.
Taadeldud