Jaapani kokanoad

Jaapani kokanoad. Jaapani päritolu nugade tera on traditsiooniliselt õhem ning kitsama 10-15° kraadise teritusnurgaga. See tähendab, et noaterad on ülimalt teravad.
Jaapani nugade terade valmistamiseks kasutatavas terases leidub oluliselt rohkem süsinikku, mis muudab nad palju kõvemaks. Jaapani nugade tera kõvadusaste jääb tavaliselt vahemikku 60-63. Silmas tasub pidada, et kõvema sulamiga tera on ka rabedam – kukkumisel või valesti kasutamisel võib noatera palju lihtsamini puruneda või kild välja tulla. Positiivse poole pealt saab kindlasti välja tuua, et jaapani kokanoad ei vaja oma tera kõvaduse tõttu nii tihti teritamist.
Jaapani noad on reeglina kerged. Tera kinnitub käepideme sisse ja seetõttu on tihti noa tasakaal tera suunas, et oleks lihtsam teha täpseid lõikeid. Jaapani kokanuge soovitame teritada ainult professionaalil, sest tähtis on säilitada jaapani noatera õige teritusnurk ning et vältida täkete ja sakkide tekkimist terale.
Jaapani kokanugasid saab kindlasti soovitada, kui on vaja hakkida, lõigata täpseid viilusid ja teha kõikvõimalikku täppistööd